Staff members of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN”

Document Type: Research Paper

Authors

1 Research Assistant Prof., Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran (asef_iran@yahoo.com)

2 Researcher, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

Abstract

####

Keywords


Article Title [Persian]

پرسنل هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی "ایران"

Authors [Persian]

  • محمدرضا آصف 1
  • مجید اسکندری 2
1 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران (asef_iran@yahoo.com)
2 محقق، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
Abstract [Persian]

از آغاز فعالیت مجموعه قارچ‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال 1324، به عنوان قدیمی‌ترین مجموعه از هرباریوم‌های مستقر در مجموعه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی گیاه‌پزشکی کشور، تاکنون قریب به یکصد هزار نمونه در این مجموعه‌های ارزشمند نگهداری شده است. بی‌شک قرارگیری این تعداد نمونه از گیاهان، قارچ‌ها و شبه قارچ‌ها، گلسنگ‌ها، جلبک‌ها، خزه‌ها و علف‌های هرز در نتیجه جمع‌آوری، آماده‌سازی و شناسایی صدها هزار نمونه از رستنی‌ها بوده است. جمع‌آوری این تعداد نمونه، مستلزم انجام مسافرت‌های سخت و طاقت‌فرسا به مناطق مختلف کشور و نمونه‌برداری از گوشه گوشه این سرزمین می‌باشد. طی 70 سال گذشته محققان و نیروهای پشتیبان بخش تحقیقات رستنی‌ها طی مسافرت‌های متعدد به منظور نمونه‌برداری در کوه و دشت، جنگل و بیابان و با وجود امکانات محدود به ویژه در سالیان دور به جمع‌آوری گنجینه‌ای ارزشمند از ذخایر ژنتیکی این مملکت پرداخته‌اند. راه‌اندازی، حفظ و پیشرفت یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین هرباریوم‌های گیاهی در کشور و مجموعه ارزشمند و غنی قارچ‌های ایران و وجود نمونه‌های متعددی از ارتفاعات قلل دماوند و سبلان تا بیابان‌های خشک و سوزان کویر مرکزی، اعماق جنگل‌های شمال، شمال شرق، شمال غرب و زاگرس، قارچ‌های برف‌زی از ارتفاعات سرد آذربایجان و اردبیل و یا از جزایر ایرانی خلیج فارس، صدها نمونه برگرفته از مناطق صعب‌العبور و دوردست، تنها نمایانگر گوشه‌ای از ارزش و اهمیت کار همکاران شاغل در این مجموعه می‌باشد.

Keywords [Persian]

  • ندارد
ندارد